ข่าวสาร

LỊCH TRÌNH KHAI MỞ VÕ LÂM CHI MỘNG 16 PHÁI

➡ 01/12/2018 : Mở Website – Mở Fanpage

➡ 03/12 – 08/12 : Test Game nội bộ BQT

➡ 09/12 : Cho phép tải game trên mọi thiết bị 

                  Chiến dịch Quảng cáo giai đoạn 1

 11H00 11/12 : BẮT ĐẦU MỞ ALPHATEST

➡ 12/12 : Chiến dịch Quảng cáo giai đoạn 2

➡ 13/12 : Tham khảo ý kiến thành viên

➡ 14/12 : Chỉnh sửa đảm bảo máy chủ duy trì lâu dài

➡ 23H00 14/12 : Kết thúc ALPHATEST.

➡ 24H00 14/12 : Thông tin Open và ĐUA TOP

➡ 14H00 Ngày 15/12 OPEN CHÍNH THỨC

➡ 16/12 : Chiến dịch Quảng cáo giai đoạn 3